startsida

Nightmare's
marsvinen
hur de bor
till salu
planerade kullar
tidigare kullar
utställningar
till minne av

marsvinsfakta
mat
marsvinsfoton

övrigt
länkar
gästbok
kontakta
Nightmare's / marsvinen / Haystacks Smaug / stamtavla

far: Haystacks Treasure
texel, DE golden california black
farfar: Define Times Treasure
texel, cream california black
farfarsfar: Sir Tobys Inka Iqbal
DE white california black
farfarsmor: Define Yakira
cream california black
farmor: Define Ecstacy
texel, DE golden/white california black
farmorsfar: Define Rise to the Stars
DE golden/white
farmorsmor: Define Sally Cali
DE golden california black
mor: Haystacks Buttermilk
texel, DE golden california black
morfar: Haystacks Cream Dream
texel, cream california black
morfarsfar: Define Rise to the Stars
DE golden/white
morfarsmor: Define Queen to Perfection
cream california black
mormor: Haystacks Perfectly Perfect
texel, DE golden/white
mormorsfar: Haystacks Bavan
texel, DE golden/white
mormorsmor: Define Queen to Perfection
cream california black